ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Cerrahisinde Hasta Kan Yönetimine ilişkin Uzlaşı Raporu Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (GKDAYB)
Serkan Ertugay1, Türkan Kudsioğlu2, Taner Şen3, Aylin Yıldırır4, Ahmet Hakan Vural4, Aslı Demir4, Ertekin Utku Ünal4, Hüseyin İlksen Toprak4, Nevzat Erdil4, Yeşim Aydınok, Şahin Bozok, Ersin Kadiroğulları4, Yüksel Atay4, Tülün Öztürk, Osman Nuri Tuncer4, Şahin Şenay4, Serdar Akansel4, Murat Acarel, 4, Uğur Kısa4, Suna Gören4, Tuğra Gençpınar4, Ozan Onur Balkanay4, Seden Kocabaş4, Barış Durukan4, Serdar Günaydın4, Atike Tekeli Kunt4, Muharrem Koçyiğit4, Levent Mavioğlu4, Ümit Karadeniz4, Cem Alhan4, Alper Kararmaz4, Nihan Yapıcı4, Elif Başağan Moğol4, İsmail Yürekli4, Büşra Yetkin Tezcan4, Evren Özçınar4, Mehmet Ali Astarcıoğlu4, Arda Özyüksel4, Filiz İzgi Coşkun4
1Department of Cardiovascular Surgery, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, University of Health Sciences, Kütahya
4Patient Blood Management Study Group Members
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.01902
Anemi, transfüzyon ve kanama kalp cerrahisinde bağımsız olarak komplikasyon ve mortalite riskini artırır. Hasta kan yönetiminin başlıca amacı perioperatif dönemde aneminin tedavisi, kanamanın önlenmesi ve kan ürünü kullanımının optimize edilmesidir. Bu programın yararı birçok çalışmada kanıtlanmış olup, kullanımı birçok mesleki dernek tarafından önemle önerilmektedir. Bu uzlaşı raporu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği'nin çalışma grubu üyeleri tarafından hasta kan yönetimine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda, kalp cerrahisinde perioperatif dönemde kan koruyucu stratejilerin tümüne ilişkin öneriler özetlenmiştir.
Keywords : Kalp cerrahisi, hasta kan yönetimi, transfüzyon, kanama
Viewed : 7119
Downloaded : 1677