ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Total pulmoner venöz dönüş anomalisi tamiri sonrasında pulmoner ven darlığının insidansı ve tedavisi
Ersin Erek1, Dilek Suzan1, Selim Aydın1, Ramal Hesenov1, Bahar Temur1, Barış Kırat2, Okan Yıldız3, İbrahim Halil Demir4, Ender Ödemiş4
1Department of Pediatric Cardiac Surgery, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Acibadem Atakent Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiac Surgery, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Cardiology, Acibadem Atakent Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17303
Amaç: Bu çalışmada total pulmoner venöz dönüş anomalisi tamiri sonrasında pulmoner ven darlığının insidansı ve tedavisi araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2010 - Aralık 2016 tarihleri arasında total pulmoner venöz dönüş anomalisi tamiri yapılan toplam 40 hasta (25 erkek, 15 kız; ort. yaş 45±41 gün; dağılım 2 gün-6 ay) retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 18"inde (%45) suprakardiyak, yedisinde (%17.5) kardiyak, sekizinde (%20) infrakardiyak ve yedisinde (%17.5) miks tip anomali mevcuttu. On iki hastada (%30) pulmoner ven yolaklarında tıkanıklık izlendi. Üç hastada (%7.5) hastane mortalitesi görüldü. Kaybedilen hastaların tümü acil ameliyata alınan hastalardı ve ölüm nedenleri sepsis ve çoklu organ yetmezliği idi. Başta gecikmiş sternum kapatılması (n=11; %27.5) ve uzamış mekanik ventilasyon (n=6; %15) olmak üzere 20 hastada (%50) toplam 23 komplikasyon gözlendi. Ortalama takip süresi, biri hariç hastaların tümünde 12.2±9.6 (dağılım, 1-36) ay idi. Tamir sonrasında üç hastada (%8.3) pulmoner ven darlığı gelişti. Bu hastaların tümüne dikişsiz tamir uygulandı.

Sonuç: Total pulmoner venöz dönüş anomalisi düşük mortalite ve morbidite oranları ve iyi orta dönem sonuçlar ile tamir edilebilir. Pulmoner ven darlığı gelişme riski açısından yakın takip gereklidir. Bu olgularda dikişsiz tamir yöntemi iyileşme sağlayabilmektedir.

Keywords : Konjenital kalp cerrahisi, bebek, pulmoner ven darlığı, total pulmoner venöz dönüş anomalisi
Viewed : 2008
Downloaded : 460