ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cutting Balloon Anjiyoplastide İnisyal Sonuçlar*
Servet ÖZTÜRK, Murat GÜLBARAN, Tevfik GÜRMEN, Muzaffer ÖZTÜRK
İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Haseki
Konvansiyonel perkütan translüminal koroner anjiyoplastinin (PTKA) başarısı akut tıkanma ve geç restenoz yanında dilate edilemeyen çok sert lezyonlar nedeniyle kısıtlanmaktadır. Bu sorunları aşabilmek düşüncesiyle 14 hastanın (2 kadın, 12 erkek; 36-70 yaşları arasında) 15 lezyonunda üzerinde uzunlamasına 3 ya da 4 adet jilet bulunan “cutting balloon” (CB) uygulandı. Vak’aların hepsinde başarı ile uygulanan işlem sonucunda %83.6±9.3 olan ortalama darlık oranı %22.9±12.7’ye indi. 5 vakada açılma yeterli bulunmadı, konvansiyonel balonla ek bir dilatasyon daha yapıldı. 14 olgunun 13’ü birinci ay kontrolünde semptomsuzdu ve iskemi bulgusu yoktu. Bir hastada restenoz saptandı. Eski lezyonların da ilerlemesi nedeniyle koroner arter bypass greft operasyonu (KABG) uygulandı.

CB düşük komplikasyon oranı ve konvansiyonel PTKA’nın başarısını kısıtlayan sert lezyonlarda günümüzde yaygın olmasada kullanımdadır. Kardiyoloji Enstitüsünde CB özellikle konvansiyonel PTKA ile dilate edilemeyen lezyonlarda kullanıldı ve başarılı sonuç elde edildi.

Viewed : 11008
Downloaded : 2262