ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Videotorakoskopik vertebral bant ile beden gerdirme cerrahisinin ameliyat sonrası erken dönem torasik sonuçları
Gökhan Ergene1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Health Services Vocational School, Operating Room Services, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17889
Amaç: Bu çalışmada videotorakoskopik anterior vertebral bant ile beden gerdirme cerrahisinde ameliyat sonrası erken dönem torasik komplikasyonlar tartışıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Nisan 2014 - Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 65 videotorakoskopik anterior vertebral bant ile beden gerdirme cerrahisi ile ameliyat edilen 56 hasta (3 erkek, 53 kız; ort. yaş 12.6 yıl; dağılım, 10-16 yıl) dahil edildi. Cerrahi endikasyonlar farklı büyüme potansiyelleri olan; torasik, torakolomber ve çift eğriliği 70°"den az olan ergenlerdi. Cerrahi ayrıntılar ve ameliyat sonrası torasik komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Kırk iki hastaya torasik bant, sırasıyla beş ve dokuz hastaya torakolomber bant ve iki yaklaşım bir arada uygulandı. İki hastada aynı taraf total atalektazi, bir hastada karşı taraf lober atelektazi, bir hastada şilotoraks, bir hastada plevral efüzyon ve bir hastada göğüs tüpü çekildikten sonra pnömotoraks gelişti. Toplam torasik komplikasyon oranı %9.2 ve 30 gün içerisinde hastaneye tekrar kabul oranı %1.8 idi. Tüm hastalar rehabilitasyon hedeflerine ulaştı.

Sonuç: Videotorakoskopi eşliğinde anterior vertebral bant ile beden gerdirme düşük komplikasyon oranları sağlayan güvenli ve etkin bir tekniktir. Ameliyat sonrası erken işlevsel sonuçlar yüksek hasta memnuniyeti ile umut vericidir. Ameliyat öncesi ve sonrası solunum rehabilitasyonu torasik komplikasyon oranlarını azaltabilir.

Keywords : Ergen, idiyopatik skolyoz, vertebral bant ile beden gerdirme, videotorakoskopi
Viewed : 3433
Downloaded : 1117