ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Behçet hastalığı olan bir olguda kaplı stent ile tedavi edilen izole brakiyal arter anevrizması
Görkem Yiğit1, Selin Özen2, Anıl Özen1, Hakkı Zafer İşcan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17852
Behçet hastalığı cilt lezyonları, genital ülserler, aftöz stomatit ve üveit ile karakterize vaskülitik bir patolojidir. Bu hastalıkta arteriyel anevrizmalar nadirdir. Bu yazıda, brakiyal arterin endovasküler kaplı stentlenmesi ile tedavi edilen Behçet hastalığı öyküsü olan nadir bir izole brakiyal arter anevrizma olgusu bildirildi.
Keywords : Anevrizma, Behçet hastalığı, brakiyal arter
Viewed : 3099
Downloaded : 857