ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endovasküler anevrizma tamiri sonrası uzun dönemde akut aort trombozu: Olgu sunumu
Gülen Sezer Alptekin Erkul1, Sinan Erkul1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kütahya University of Health Sciences Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18001
Endovasküler anevrizma tamiri sonrası uzun dönemde gelişen akut aort trombozu nadirdir. Yetmiş sekiz yaşında bir erkek hasta dört saattir istirahat ağrısı ve alt ekstremitelerde ani başlangıçlı soğukluk ile başvurdu. Öyküsünden, iki yıl önce infrarenal abdominal aort anevrizması nedeniyle endovasküler anevrizma tamiri uygulanmış olduğu öğrenildi. Hastaya infrarenal akut aort trombozuna bağlı alt ekstremitelerde akut iskemi tanısı kondu. Öncelikle ekstremitenin kurtarılması amacıyla aksillo-bifemoral baypas uygulandı. Uzun dönem takip sırasında greftin sol bacağının tekrarlayan trombozları nedeniyle, yeterli alt ekstremite akımı sağlamak amacıyla aorto-bifemoral baypas işlemi yapıldı.
Keywords : Akut aort trombozu, aorto-bifemoral baypas, aksillo-bifemoral baypas, endovasküler anevrizma tamiri
Viewed : 3259
Downloaded : 823