ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrası kalp yetmezliği ve stabil anjinaya neden olan edinsel aorto-koroner venöz fistül kapatılması: Olgu sunumu
Hakan Göçer1, Muhammed Abusharekh2, Ertugrul Ercan2, Ahmet Barış Durukan3
1Department of Cardiology, MedicalPark Uşak Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Cardiology, MedicalPark İzmir Hospital, Uşak, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, MedicalPark Uşak Hospital, Uşak, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18381
Kardiyak vene anastomoz edilen aortokoroner greft sonucu oluşan iyatrojenik aortokoroner venöz fistül, koroner arter baypas greftleme sonrası görülen nadir bir komplikasyondur. Yetmiş beş yaşında erkek hasta ameliyattan altı yıl sonra konjestif kalp yetmezliğinin eşlik ettiği tekrarlayan anjina ile başvurdu. Hastaya edinsel safen ven grefti-kardiyak ven fistülü tanısı kondu. Risk ve fayda değerlendirmesine dayanarak, kalp ekibi vasküler oklüzyon cihazı ile perkütan kapama uygulama kararı aldı. Akabinde, hastanın şikayetleri ve ekokardiyografik bulguları düzeldi.
Keywords : Arteriyovenöz fistül; kardiyak ven; koroner arter baypas greftleme; vasküler kapama cihazı
Viewed : 3173
Downloaded : 676