ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vena kava inferior agenezisi ile ilişkili derin ven trombozunda rivaroksaban kullanımı
Ali Ahmet Arıkan1, Selçuk Emre2, Bayraktar Fatih Avni2
1Department of Cardiovascular Surgery, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Muş State Hospital, Muş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17672
İnferior vena kava agenezisi, derin ven trombozu ile sonuçlanabilen nadir bir anomalidir. En etkili tedavi yöntemi, optimum tedavi süresi ve antikoagülan seçimine ilişkin kesin bilimsel veri yoktur. Bu yazıda venöz staz semptomları ve heterozigot trombofilik mutasyonların varlığı nedeni ile yaşam boyu antikoagülasyon tedavisi olarak rivaroksaban verilen inferior vena kava agenezisi ile ilişkili derin ven trombozu olan 18 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : İnferior, rivaroksaban, trombofili, vasküler malformasyon, ven trombozu, vena kava
Viewed : 3299
Downloaded : 860