ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mücadele içinde mücadele: At nalı böbrek hastasında Leriche sendromunun cerrahi tedavisi
Burak Can Depboylu1, Buğra Harmandar1, Serkan Yazman1, Kadir Arslan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18062
Leriche sendromu olarak bilinen infrarenal aort tıkanıklığı ve at nalı böbreğin birlikteliği son derece nadirdir. Genellikle fonksiyonel renal parankim içeren at nalı böbreğin boynu, cerrahiyi daha da zorlaştırır. Leriche sendromu ve eş zamanlı at nalı böbrek hastalığı olan 52 yaşında erkek hastaya başarılı bir cerrahi onarım yapıldı. İnfrarenal aort, aortoiliyak bifürkasyon, iliyak arterler ve at nalı böbreği eksplore etmek için median insizyon ve transperitoneal yaklaşım kullanıldı. Boyun aortoiliyak bifürkasyonun üzerinde alt kutupları birbirine bağlıyordu. At nalı böbrek ve aksesuvar arterler korunarak, aortoplasti ve aortobifemoral baypas yapıldı. Ameliyat ve ameliyat sonrası dönemler sorunsuzdu. Takibin sekizinci ayında, hasta günlük aktivitelerinde asemptomatik idi.
Viewed : 2816
Downloaded : 820