ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kaburganın intraosseöz lipomu
M. Cumhur Sivrikoz1, Egemen Döner1, Erhan Durceylan1
1Department of Thoracic Surgery, Eskişehir Osmangazi University Health Application and Research Hospital, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18040
Elli dört yaşında bir erkek hasta sağ taraflı göğüs ağrısı ile hastanemize başvurdu. Göğüs röntgeninde sekizinci kaburgadan kaynaklanan büyük, geniş bir lezyon görüldü. Bilgisayarlı tomografisinde, paravertebral yerleşimli, iyi tanımlanmış, geniş, litik, 4¥3 cm çapında bir kitle tanımlandı. Yedinci ve sekizinci kaburgada geniş en blok e ksizyon u ygulandı. B u yazıda, sekizinci kaburgayı tutan bir intraosseöz lipom literatür incelemesi eşliğinde bildirildi.
Keywords : Göğüs duvarı, intraosseöz lipom, kaburga
Viewed : 3046
Downloaded : 611