ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alveolar ekinokokta laparotomi ile pulmoner metastazektomi
Yener Aydın1, Ali Bilal Ulaş1, Ömer Topdağı2, Ebru Şener3, Gürkan Öztürk4, Atilla Eroğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
2Department of Internal Medicine, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
3Department of Pathology, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
4Department of General Surgery, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18212
Pulmoner alveoler ekinokok, tipik olarak hepatik tutulumdan sonra ortaya çıkan tümör benzeri parazitik bir hastalıktır. Bu yazıda, hepatik tutulum için laparotomi uygulanan, transdiyafragmatik müdahale ile pulmoner metastazektomi yapılan bir metastatik pulmoner alveoler ekinokok olgusu sunuldu. Torasik bilgisayarlı tomografi sağ akciğer alt lob süperior segmentte yaklaşık 1 cm'lik bir metastatik nodül görüldü. Diyafragmatik invazyon nedeniyle yaklaşık 7¥3 cm diyafragmatik rezeksiyon yapıldı. Akciğer metastazı için intraabdominal olarak diyafragmatik defektten pulmoner kama rezeksiyonu yapıldı. Pulmoner tutulumu olan dikkatli seçilmiş hastalarda bu tekniğin güvenle uygulanabileceğini düşünüyoruz.
Keywords : Laparotomi, akciğer, metastaz
Viewed : 3009
Downloaded : 799