ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kapak koruyucu aort kök reimplantasyonunun teknik standardizasyonu için yeni bir cihaz
Ahmet Elibol1
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19182
Aort kök anevrizmaları ve aort yetersizliği tedavisi için geliştirilen kapak koruyucu aort kök replasman teknikleri arasında, reimplantasyon tekniğinin (David işlemi) deneyimli ellerde mükemmel sonuçlar ortaya çıkarabildiği kanıtlanmıştır. Ancak, başta standarttan uzak greft büyüklüğü olmak üzere, teknik standardizasyon açısından birtakım kısıtlılıkları mevcuttur. David işlemi için gerekli kesin ve doğru ölçümleri kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla yeni bir cihaz geliştirildi. Bu cihaz sayesinde cerrahın öznel değerlendirmelerinden bağımsız olarak hastaların verileri kolay, hızlı ve doğru bir şekilde alınabilmekte ve aort kapağı uygun bir şekilde konfigüre edilebilmektedir. Hepsi bir arada olan bu cihazda greft büyüklüğü, etkili yükseklik, greft hazırlığı ve aort koaptasyon simülasyonu dahil olmak üzere başlıca parametreler mevcuttur. Cihaz Devotini aort kök simülatörü ve ex vivo sığır kalbi üzerinde başarılı bir şekilde test edilmiştir. Reimplantasyon için kullanılmak üzere bu makalede anlatılan cihazın belirgin bir avantajı da vardır: yapılandırılacak ve onarılacak kapak geometrisi, komissür ve kusplar başta olmak üzere tüm komponentleri ile bu cihazda simüle edilebilir. Bu nedenle, gerekli olan her şey, bilhassa etkili yüksekliğin yaratılması, cerrahın tercih ettiği konfigürasyon ne olursa olsun, açıkça görüntülenebilir.
Keywords : Aort yetersizliği, David replasmanı, reimplantasyon, standardizasyon, Kapak koruyucu aort kök replasmanı
Viewed : 5554
Downloaded : 1295