ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Internal Mammaria Arterin Hazırlanması: Endotorasik Fasiotomi Uygulanması
Ahmet KORUKÇU, Hakan GERÇEKOĞLU, Hasan KARABULUT, Onur SOKULLU, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Ece DUMAN, İsmail AĞAR, Hüseyin TOKLU, Özkan KANTARCI, Besim YİĞİTER
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü
Bu çalışmada İnternal Mammaria Arteri (İMA) hazırlanmasında uyguladığımız endotorasik fasiotomi yönteminin, greft kan akımı, damar çapı ve uzunluğuna etkileri iki ayrı hasta grubunda karşılaştırıldı. Çalışmaya koroner arter bypass ameliyatı yapılacak 20 hasta dahil edildi. Grup 1’deki 10 hastanın ortalama vücut yüzey alanı 1.78±0.15 m2 idi. Sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyel kan basınçları, pulmoner kapiller tıkanma basıncı (PCWP) ve kalp hızı ölçümler sırasında sabit tutuldu.

İMA hazırlandıktan hemen sonra yapılan ilk ölçümde kan akımı ortalama 39.2±5.0 ml/dk, damar çapı ortalama 1.15±0.24 mm bulundu. Distal ucuna klip konduktan sonra papaverin solüsyonlu gaza sarılıp 20 dakika bekletilen greftlerde bu kez kan akımı ortalama 101±11 ml/dk, damar çapı ortalama 1.8±0.25 mm’ye yükseldi. Uzunluk artışı yoktu. Grup 2’deki 10 hastanın ortalama vücut yüzey alanı 1.75±0.11 m2 idi. Ölçümler yapılırken tüm basınçlar Grup 1’deki gibi sabit tutuldu. İMA hazırlandıktan sonra yapılan ilk ölçümlerde kan akımı ortalama 39.8±8.9 ml/dk, damar çapı ortalama 1.20±0.25 mm bulundu. Bu kez endotorasik fasiotomi uygulandı ve papaverin solüsyonu gaza sarılıp 20 dakika beklenildi. Yapılan ikinci ölçümlerde kan akımı ortalama 114.3±0.31 mm idi. Greft boylarında da ortalama %9’luk bir uzunluk artışı saptandı. Bu çalışmada fasiotomi uygulanmış greftlerde %12 kan akımı artışı (p<0.02), %16 çap artışı (p<0.02) ve %9 uzunluk artışı bulunmuştur.

Bu durumda; 1) Genişlemiş damar çapı, kan akımını arttırmakta, 2) Artmış greft kan akımı özellikle erken postoperatif dönemde sol ventrikül performansını olumlu etkilemekte, 3) Greft boyundaki uzama, distalde spazm riski taşıyan grefti, daha proksimalinden kullanılabilir kılmaktadır.

İMA kullanımını sınırlayan birçok dezavantajı ortadan kaldıran bu yöntemle beraber İMA kullanımının daha da artacağı kanısındayız.

Viewed : 11012
Downloaded : 2539