ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik hastalarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu: Tek damar kanülasyonu deneyimimiz
Muhterem Duyu1, Asena Pınar Sefer2
1Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18359
Amaç: Bu çalışmada şiddetli solunum yetmezliği olan çocuklarda bikaval, çift lümen, venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna ilişkin deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Eylül 2015 - Mayıs 2019 tarihleri arasında şiddetli solunum yetmezliği nedeniyle pediatrik yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ve bikaval, çift lümen, venovenöz kateter ile kanüle edilen toplam dokuz pediatrik hasta (7 erkek, 2 kız; medyan yaş: 3.1 yıl; dağılım, 0.3-7.4 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, kanülasyon detayları, kateter kullanım komplikasyonları ve sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Medyan ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği süresi dokuz (dağılım, 2-32) gün idi. Bir hastada venoarteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna geçiş, bir hastada ise konvansiyonel çift kanüllü venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna geçiş gerekti. Hastaların %33"ünde kanama komplikasyonu gelişti. Kanül veya devre ile ilişkili komplikasyon gözlenmedi. Biri hariç, tüm hastalarda yeterli oksijenasyon ve akıma ulaşıldı. Kullanılan kanülasyon tekniği ile doğrudan ilişkili mortalite görülmedi.

Sonuç: Bikaval, çift lümen kanül, pediatrik hastalarda minimum komplikasyon oranları ile güvenle kullanılabilir ve venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği olarak bizim tercih ettiğimiz bir yöntemdir.

Keywords : Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, yoğun bakım, solunum yetmezliği
Viewed : 4500
Downloaded : 1092