ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk toplumunda normal koroner çapları
Levent Özdemir1, Erdoğan Sökmen1
1Department of Cardiology, Kırşehir Ahi Evran University, Training and Research Hospital, Kırşehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18475
Amaç: Bu çalışmada Asya-Hindistan ve Batılı beyaz ırk toplumlarına kıyasla, Türk toplum örnekleminde erkeklerin ve kadınların normal koroner arter çapları tanımlandı.

Çalışma planı: Temmuz 2017 ile Mart 2019 tarihleri arasında elektif koroner anjiyografi yapılan ve anjiyografide koroner arterleri normal olan toplam 324 hastanın (147 erkek, 177 kadın; ort. yaş 55.3±10.1 yıl; dağılım, 32-82 yıl) anjiyografik ve demografik verileri retrospektif olarak incelendi. Majör epikardiyal koroner arterlerin proksimal çapları, Axiom Artis yazılımı kullanılarak kenar saptama yöntemi ile ölçüldü. Tüm ölçümler vücut yüzey alanına göre endekslendi. Endekslenmiş ve endekslenmemiş veriler cinsiyetler arasında ve Asya-Hindistan ve beyaz ırk toplum örneklemleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Endekslenmemiş/endekslenmiş sol ana koroner arter, prosimal sol ön inen arter, proksimal sol sirkumfleks arter ve proksimal sağ koroner arterin ortalama çapları sırasıyla 4.5±0.6 mm/2.4±0.4 mm/m2, 3.7±0.5 mm/1.9±0.3 mm/m2, 3.3±0.6 mm/1.7±0.3 mm/m2 ve 3.4±0.6 mm/1.8±0.4 mm/m2 idi. Kadınlara kıyasla erkeklerde endekslenmiş sol ana koroner arter ve proksimal sol sirkumfleks arter daha dar ve endekslenmemiş proksimal sol ön inen arter ve endekslenmemiş/endekslenmiş proksimal sağ koroner arter daha geniş bulundu. Türk toplumu, beyaz ırk toplumuna benzer vücut yüzey alanına ve endekslenmemiş/endekslenmiş koroner çapa sahip iken, endekslenmiş proksimal sol ön inen arter Asya-Hindistan toplumuna kıyasla Türk toplumunda daha geniş idi.

Sonuç: Türk toplumunda saptadığımız bulgular, geleneksel inanış olan kadınların erkeklerden daha dar koroner arter çaplarına sahip olduğu inanışıyla çelişmektedir. Ayrıca, Türk toplumu Batılı beyaz ırk toplumuna benzer koroner arter çaplarına sahip iken, Asya-Hindistan toplumuna kıyasla endekslenmiş/endekslenmemiş proksimal sol ön inen arter çapı daha geniştir. Bu bulguların normal koroner çapları konusunda küresel veri havuzuna katkı sağlayabileceği ve gelecek çalışmalarda veri tabanı olarak kullanılabileceği kanısındayız.

Keywords : Epidemiyoloji, normal koroner çap, kantitatif koroner anjiyografi, Türk toplumu
Viewed : 1628
Downloaded : 411