ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu ve hazır olmayan sistemik ventrikül olan bir hastada acil double switch operasyonu
Mehmet Salih Bilal1, Arda Özyüksel1,2, Mustafa Kemal Avşar1, Özgür Yıldırım1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicana International Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Biruni University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18109
Doğumsal büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu nadir görülen bir kalp anomalisidir. Doğumsal büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu tanısı konmuş dokuz aylık bir erkek bebek üç ay önce sol ventrikülün hazırlanması amacıyla pulmoner arter bantlama öyküsü ile kliniğimize başvurdu. Başvuru sırasında hasta bronkopnömoni, siyanoz, solunum sıkıntısı ve ciddi kapak yetmezliği ile ilişkili biventriküler kalp yetmezliği tablosunda idi. Atriyal ve arteriyal switch işlemleri ile birlikte acil double switch operasyonu yapıldı. Ameliyat sonrasında sekiz günlük mekanik dolaşım desteği zaruri görüldü. Hasta ameliyattan üç yıl sonra halen sorunsuz izlenmektedir.
Keywords : Doğumsal büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu, double switch prosedürü, intakt interventriküler septum, pulmoner arter bantlama
Viewed : 3045
Downloaded : 700