ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyal apendikste trombüsü olan bir hastada kapak içine kapak işlemi ile aort kapak replasmanı
Mehmet Erdoğan1, Engin Bozkurt2
1Department of Cardiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18613
Son yıllarda transkateter aort kapak replasmanı için uygun olan hastaların endikasyonları ve yaş aralığı giderek genişlemektedir. Transkateter aort kapak replasmanının uygulandığı birçok çalışmada sol atriyal apendikste trombüs varlığı bir dışlanma kriteridir. Seksen altı yaşında erkek hasta, 14 yıl önce implante edilen 22 mm'lik bir biyoprotez kapağın dejenerasyonuna bağlı semptomatik ciddi aort darlığı ile başvurdu. Transözofageal ekokardiyografide sol atriyal apendikste trombüs görüldü ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile doğrulandı. Balon ile genişleyen kapak, dejenere olmuş aort biyoprotezine başarıyla yerleştirildi. Sonuç olarak, sol atriyal apendikste trombüsü olan bir hastada kapak içine kapak yöntemi ile transkateter aort kapak replasmanının yapılabileceğini göstermeyi amaçladık.
Keywords : Atriyal fibrilasyon, sol atriyal apendiks trombüsü, transkateter aort kapak replasmanı; kapak içine kapak
Viewed : 3094
Downloaded : 669