ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Paraşüt mitral kapak: Morfoloji ve cerrahi tedavi
Shi-Min Yuan1
1Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18041
Amaç: Bu derlemede paraşüt mitral kapak morfolojisi ve cerrahi tedavisi tartışıldı.

Çalışma planı: Ocak 2000 - Aralık 2018 tarihleri arasında spesifik MeSH terimleri ve anahtar sözcükleri kullanılarak PubMed, HighWire Press ve Cochrane Kütüphanesi veri tabanlarından İngilizce dilinde 330 paraşüt mitral kapak hastasını kapsayan 62 makaleye ulaşıldı. Bu çalışmalarda paraşüt mitral kapak morfolojisi ve cerrahi tedavi seçenekleri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 287"sinde (%87.0) sendromik olmayan paraşüt mitral kapak ve 43"ünde (%13.0) sendromik paraşüt mitral kapak mevcuttu. Sendromik olanlara kıyasla, sendromik olmayan paraşüt mitral kapaklı daha fazla sayıda hasta konjestif kalp yetmezliği ile başvurdu. Sendromik olmayan paraşüt mitral kapaklı hastalarda sıklıkla mitral yetmezlik varken, sendromik paraşüt mitral kapaklı hastalarda sıklıkla mitral darlık vardı.

Sonuç: Paraşüt mitral kapaklar genellikle izole bir lezyon değildir ve sıklıkla mitral kapak yaprakçıkları, anülüs, komissürler, subvalvüler aparat ve supravalvüler mitral halkanın patolojik değişikliklerinin birlikteliği ile karakterizedir. Bu nedenle, hastaların birçoğu bir veya daha fazla cerrahi işleme ihtiyaç duyar. Bu hastalarda yeniden girişim, ameliyat sonrası tam kalp bloku ve mortalite gibi advers olayların insidansı yüksektir.

Keywords : Kalp ameliyatı; mitral kapak anüloplasti; mitral kapak darlığı
Viewed : 4586
Downloaded : 697