ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 pandemisinde kardiyovasküler ameliyatların perioperatif planlaması
Hayrettin Levent Mavioğlu1, Ertekin Utku Ünal1, Göktan Aşkın1, Şeref Alp Küçüker1, Mehmet Ali Özatik1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.09294
Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) tüm dünyada sağlık çalışanlarını alarm durumuna geçiren ciddi bir sağlık sorunudur. Pandeminin beraberinde getirmiş olduğu ve sağlık sistemini ilgilendiren ele alınması gereken iki önemli konu mevcuttur. Birincisi; pandeminin yayılma hızına yetişme sıkıntısı çekebilecek olan sağlık sisteminin yükünü azaltabilmek açısından elektif birçok işlemin/cerrahinin ertelenmesi gerekliliğidir. Bu nedenle, cerrahi gereken kardiyovasküler hastalıkların önceliğinin ve ertelenebilirliğinin belirlenmesi için "Öncelik Düzeyi" olarak adlandırdığımız bir algoritma geliştirilmesini amaçladık. İkinci olarak ise; kardiyovasküler cerrahi yapılması gereken acil ve öncelikli hastalarda cerrahinin ve sonrasında yoğun bakım ünitesinde takibinin, enfeksiyon koruma tedbirlerinin sağlandığı bir ortamda yapılması gerekliliğidir. Bu yazıda, hasta güvenliğinin sağlanabilmesi ve cerrahi ekibin maksimum seviyede korunabilmesi için uygulanabilecek olan gerekli tedbirler sunuldu.
Keywords : Kardiyovasküler cerrahi işlemler, covid-19, yaygın, kişisel koruyucu ekipman
Viewed : 5428
Downloaded : 2462