ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihazlı hastalarda yaşam kalitesi: İki toplumun karşılaştırılması
Zeliha Özdemir Köken1, Ümit Kervan2, Murat Avşar3, Sinan Sabit Kocabeyoğlu2, Mustafa Paç4
1Department of Surgical Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiothoracic, Transplantation and Vascular Surgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany
4Department of Cardiovascular Surgery, Yüksek Ihtisas University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18541
Amaç: Bu çalışmada iki farklı toplumda sol ventrikül destek cihazı takılan hastalarda yaşam kalitesi değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu kesitsel çalışmaya Ocak 2016 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında sol ventrikül destek cihazı takılan ve tedavinin üçüncü ayına ulaşan Türkiye"den toplam 20 hasta (15 erkek, 5 kadın; ort. yaş 41.8±13.4 yıl; dağılım, 20-65 yıl) ve Almanya"dan 40 hasta (33 erkek, 7 kadın; ort. yaş 55.2±11.6 yıl; dağılım, 21-76 yıl) alındı. Her iki grubun yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde Avrupa Yaşam Kalitesi-5 Boyut Anketi ve Kansas City Kardiyomiyopati Anketi-12 kullanıldı.

Bulgular: Alman hastaların %65"i implantasyon sonrasında işe geri dönerken, Türk hastaların hiçbiri işe geri dönmedi (p=0.000). Türk (%70) ve Alman (%40) hastalar sol ventrikül destek cihazı ile yaşamakta zorlandıklarını ifade etti (p=0.028). Avrupa Yaşam Kalitesi-5 Boyut Anketi görsel analog ölçeği skoru ortalaması Türk hastalarda %70.50, Alman hastalarda ise %62.38 idi. Kansas City Kardiyomiyopati Anketi-12 ortalama skoru, Alman hastalara kıyasla, Türk hastalarda anlamlı şekilde yüksek idi (p=0.01).

Sonuç: Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu Türk ve Alman hastaların her ikisinde de yaşam kalitesini iyileştirdi. Sol ventrikül destek cihazı olan Türk hastalar, daha bağımsız bir yaşamı benimseme, yaşantılarını ev ile sınırlandırmama ve fonksiyonel kapasiteleri doğrultusunda işe geri dönme konularında cesaretlendirilmelidir.

Keywords : Sol ventrikül destek cihazı, mekanik destek, toplum, yaşam kalitesi
Viewed : 2831
Downloaded : 876