ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektus deformitelerinin Türkiye genelinde demografik özellikleri
Hakan Işık1, Hasan Çaylak1, Ersin Sapmaz1, Okan Karataş2, Kuthan Kavaklı1, Merve Şengül İnan1, Sedat Gürkök1, Alper Gözübüyük1, Onur Genç1
1Department of Thoracic Surgey, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgey, Atatürk State Hospital, Sinop, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18465
Amaç: Bu çalışmada, Türkiye genelinde pektus deformitelerinin demografik özellikleri ve ailesel kalıtımı araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1996-Aralık 2018 tarihleri arasında polikliniğimize pektus ekskavatum ve pektus karinatum ile başvuran toplam 5098 hastanın (5028 erkek, 70 kadın; ort. yaş 23.6 yıl; dağılım, 2-56 yıl) demografik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Yedi bölgeye ve 81 ile göre hastaların ülke genelinde dağılımı yapıldı. Klinik kayıtlardan ve telefon görüşmelerinden elde edilen hasta verileri kullanılarak, ailesel kalıtım araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 3330'unda (%65.3) pektus ekskavatum ve 1768'inde (%34.7) pektus karinatum deformitesi olup, pektus ekskavatum-pektus karinatum oranı 1/1.9 idi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde pektus ekskavatum oranı, genel ortalamadan daha düşük ve Marmara bölgesinde daha yüksek idi (sırasıyla, p=0.009 ve p=0.037). Güneydoğu Anadolu bölgesinde pektus karinatum oranı genel ortalamadan daha yüksek ve Marmara bölgesinde daha düşük idi (sırasıyla, p=0.001 ve p=0.003). Kastamonu, Çankırı, Karabük ve Sinop pektus deformiteli olguların en sık karşılaşıldığı iller idi. Pektus ekskavatumlu hastaların %39"unda ve pektus karinatumlu hastaların %43"ünde aile öyküsü pozitif idi. Tüm bölgeler aile öyküsü varlığı açısından benzer bir dağılım gösterdi.

Sonuç: Bu çalışma Türkiye"de pektus deformitelerinin dağılımını bildiren ilk çalışma olup, Türkiye'nin bazı bölgeleri ve illerinde pektus deformitelerinin yüksek oranda olması ailesel kalıtımı göstermektedir.

Keywords : Demografik, aile öyküsü, pektus deformiteleri, pektus ekskavatum, pektus karinatum, Türk toplumu
Viewed : 2647
Downloaded : 732