ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nasıl yapacağın nerede yerleştiğine bağlıdır: Mediastinal paratiroid adenomları
Hakan Işık1, Merve Şengül İnan1
1Department of Thoracic Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18764
Amaç: Bu çalışmada mediastinal paratiroid adenom eksizyonu yapılan hastaların demografik özellikleri, ameliyat öncesi adenom yerleşimi, adenomun büyüklüğü ve yerleşim yerine göre seçilen cerrahi teknikler ve klinik sonuçlar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011-Haziran 2019 tarihleri arasında kliniğimizde mediastinal paratiroid adenom eksizyonu yapılan toplam 11 hastanın (4 erkek, 7 kadın; ort. yaş 52.6 yıl; dağılım 25-65 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler, şikayetler, ameliyat öncesi serum kalsiyum, fosfor ve parathormon düzeyleri, ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri, cerrahi yöntem, adenomun yerleşim yeri ve büyüklüğü, hastanede kalış süresi ve hastaların drenaj süresi ve miktarı dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: Adenom yedi hastada anterior mediastende ve dört hastada orta mediastende yerleşmiş idi. Paratiroid adenomun en uzun çapı dikkate alınarak hesaplanan ortalama çap 21.1 mm idi. Ortalama drenaj süresi median sternotomi yapılan iki hastada 3.5 gün, torakotomi uygulanan bir hastada beş gün, video yardımlı torakoskopik cerrahi yapılan üç hastada 1.2 gün ve robotik cerrahi yapılan beş hastada 0.6 gün idi.

Sonuç: Video yardımlı torakoskopik cerrahi ve robotik yardımlı cerrahi gibi minimal invaziv yaklaşımlar, mediastinal paratiroid adenom eksizyonunda güvenli ve etkili yaklaşımlardır.

Keywords : Mediastinum, minimal invaziv cerrrahi, paratiroid adenomu, robotik cerrahi
Viewed : 2702
Downloaded : 656