ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir sıçan modelinde lipopolisakkarit uyarımlı akut akciğer hasarı üzerine hesperetinin koruyucu etkileri
Serkan Kaya1, Sinem Albayrak Kaya2, Elif Polat3, Zeynep Fidanol Erboğa3, Yasin Duran4, Fatin Rüştü Polat4, Hamza Malik Okuyan5, İhsan Karaboğa6
1Department of Thoracic Surgery, Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Department of Midwifery, Biruni University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Histology and Embriology, Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
4Department of General Surgery, Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
5Department of Medical Services and Techniquies, Mustafa Kemal University, Hatay Vocational School of Health Sciences, Hatay, Turkey
6Department of Emergency and Disaster Medicine, Tekirdağ Namık Kemal University, School of Health, Tekirdağ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18816
Amaç: Bu deneysel çalışmada, doğal bir flavonoid olan hesperetinin sıçanlarda lipopolisakkarit uyarımlı akut akciğer hasar modeli üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma planı: Mart 2019 - Mayıs 2019 tarihleri arasında ağırlıkları yaklaşık 250-300 g olan toplam 18 erişkin erkek Wistar albino sıçan, kontrol, lipopolisakkarit ve lipopolisakkarit + hesperetin grubu olmak üzere rastgele üç gruba ayrıldı (her grupta n=6). Akciğer dokusunda ıslak/kuru ağırlık oranı belirlendi. Histopatolojik değişiklikler ışık ve elektron mikroskobu ile incelendi. Pulmoner nükleer faktör-kappa beta, indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve alfa-düz kas antijeni indirekt immünohistokimyasal yöntem ile belirlendi. Pulmoner apoptoz, terminal deoksinükleotidil transferaz dUTP çentik uç işaretleme yöntemi ile belirlendi. Tümör nekroz faktör-alfa, interlökin-1 beta, interlökin-6 ve interlökin-10 konsantrasyonları enzim bağlı immunosorbent testi ile belirlendi.

Bulgular: Hesperetin tedavisi akciğer doku mimarisini anlamlı düzeyde iyileştirdi ve ıslak/kuru ağırlık oranı, nükleer faktör-kappa beta, indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve alfa-düz kas antijeni ekspresyonu, pulmoner apoptoz ve proinflamatuvar sitokin düzeylerini azalttı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, hesperetinin sıçanlarda proinflamatuvar sitokin kaskadı, nükleer faktör-kappa beta sinyal yolağı aktivasyonu ve apoptozun baskılanması ile lipopolisakkarit uyarımlı akut akciğer hasarına karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords : Akut akciğer hasarı, indüklenebilir nitrik oksit sentaz, lipopolisakkarit, nükleer faktör-kappa beta, pulmoner apoptoz, tümör nekroz faktör-alfa
Viewed : 2901
Downloaded : 702