ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endovenöz radyofrekans ablasyon sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyon köprülemesi ile pulmoner tromboembolinin başarılı tedavisi
Mehmet Karahan1, Doğan Emre Sert1, Soner Yavaş1, Ümit Kervan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.17565
Endovenöz radyofrekans ablasyonu sonrası pulmoner emboli çok nadir, fakat klinik olarak ciddi bir komplikasyondur. Bu yazıda, endovenöz radyofrekans ablasyonu sonrası pulmoner emboli gelişen bir olgu sunuldu. Radyofrekans ablasyonundan hemen sonra pulmoner emboli gelişmesi üzerine, ekstrakorporeal membran oksijenasyon implantasyonu gerçekleştirildi. Ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği sırasında, cerrahi pulmoner embolektomi aynı kanüller kullanılarak başarıyla gerçekleştirildi ve hasta herhangi bir nörolojik sekel olmadan taburcu edildi. Sonuç olarak, radyofrekans ablasyonu sonrasında nadir görülse de, pulmoner embolinin erken tanısı ve hızlı bir şekilde tedavisi hayat kurtarıcı olabilir.
Keywords : Endovenöz radyofrekans ablasyon, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, pulmoner emboli
Viewed : 2756
Downloaded : 656