ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ana ve internal karotis arterin semptomatik elongasyonu ile iki taraflı karotis neobifurkasyonu
Valentin Govedarski1, Elitsa Dimitrova1, Zornitsa Vassileva2
1Department of Vascular Surgery, University Hospital Saint Ekaterina, Sofia, Bulgaristan
2Department of Pediatric Cardiology, National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18777
Elli üç yaşında kadın hasta, nörolojik ve oftalmolojik semptomlar ve dirençli arteriyel hipertansiyon ile kliniğimize başvurdu. İki taraflı karotis rezeksiyonu ve karotis neobifurkasyon oluşturulmasından oluşan iki aşamalı ameliyat sonrasında, hemodinamik anormalliği olan vasküler bölgelerdeki kan akışı normale döndü ve hastanın semptomları tamamen düzeldi.
Keywords : Karotis arter, dolikoarteriyopati, elongasyon, kıvrılma, bükülme, neobifurkasyon
Viewed : 2528
Downloaded : 620