ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Eş zamanlı at nalı böbreği olan abdominal aort anevrizmasının baca yöntemi ile endovasküler stent greft tamiri
Kamil Boyacıoğlu1, Serkan Ketenciler2
1Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18795
Altmış sekiz yaşında erkek hasta infrarenal abdominal aort anevrizmasının tedavisi için kliniğimize sevk edildi. Bilgisayarlı tomografi anjiyografide anevrizmanın üstünde at nalı böbreği izlendi. Hastada anevrizmanın ön tarafından çıkan aksesuar renal arter mevcut idi. Endovasküler anevrizma tamiri yapıldı ve aksesuar renal arter baca tekniği ile morbidite olmadan başarılı bir şekilde revaskülarize edildi. Ameliyat sonrası bilgisayarlı tomografi anjiyografide, kaçak olmaksızın ve baca greft açıklığı ile anevrizmanın tamamen ekarte edildiği görüldü.
Keywords : Aksesuar renal arter, baca tekniği, endovasküler anevrizma tamiri, fenestrasyon, şnorkel
Viewed : 2747
Downloaded : 697