ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas cerrahisi için safen ven greft hazırlama sonrasında alışılmadık bir komplikasyon: Psödo-Kaposi sarkomu
Şahin Şahinalp1, İbrahim Aras2
1Department of Cardiovascular Surgery, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey
2Department of Pathology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19105
Psödo-Kaposi sarkomu genellikle altta yatan vasküler malformasyon veya venöz yetmezlik sonucu ortaya çıkan nadir, vazoproliferatif bir cilt hastalığıdır. Ampütasyon güdüğü ve alt ekstremite paralizisi gibi alışılmadık formlar da bildirilmiştir. Ancak, periferik arter hastalığı ve koroner arter baypas cerrahisi sonrası safen ven çıkarılan bacakta ortaya çıkışı, şimdiye kadar bildirilmemiştir. Bu yazıda, koroner arter baypas greftlemeden altı ay sonra safen ven çıkarılmasını takiben perifer arter hastalığından etkilenen, sol bacağında psödo-Kaposi sendromu gelişen 78 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Akroanjiodermatit, koroner arter baypas greftleme, psödo-Kaposi sarkomu, safen ven çıkarılması
Viewed : 2646
Downloaded : 713