ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ kalbe uzanan intravenöz leiomiyomatozis: Olgu sunumu
Liao Qiuying1, Huang Chengfeng1, Zhang Xiaoshen1
1Department of Cardiovascular Surgery, The First Affiliated Hospital, Jinan University, Guangzhou, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18916
İntravenöz leiomiyomatozis bilhassa premenopozal kadınlarda görülen nadir ve özel bir tümördür. Bu yazıda, keşifsel sternotomi ve patolojik inceleme ile intravenöz leiomiyomatozis tanısı konan 46 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Kardiyak patoloji, keşifsel sternotomi, inferior vena kava, intravenöz leiomiyomatozis
Viewed : 2531
Downloaded : 614