ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömomediastinum ve subkutan amfizemin nadir bir nedeni: Diş çekimi
Hakan Işık1, Ersin Sapmaz1, Mahmut Özbey2, Hasan Çaylak1, Merve Şengül İnan1
1Department of Thoracic Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Erol Olcok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.17807
Pnömomediastinum mediastinal yapılar arasında serbest havanın varlığı olarak tanımlanır. Olguların çoğu spontan şekilde veya travmatik nedenlerle ortaya çıksa da dental işlemlerden sonra da nadiren görülebilir. Dental işlemler sırasında yüksek hızlı hava türbini matkabı kullanımının mediastinal amfizeme neden olabileceği düşünülmektedir. Yüksek basınçlı hava bozulmuş dento-alveolar membrandan başlayarak yumuşak dokuları diseke eder ve mediastene ulaşır. Kontamine sıvı ve hava intraoral bariyerin bozulmasından sonra mediastene ulaşabilir ve son derece ölümcül desenden mediastinite yol açabilir. Bu yazıda, yüksek hızlı hava türbininin kullanıldığı diş çekimi sonrası pnömomediastinum gelişen 53 yaşında bir kadın hasta sunuldu.
Keywords : Pnömomediastinum, subkutan amfizem, diş çekimi
Viewed : 2960
Downloaded : 684