ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer pulmoner paraganglioma: İki olgu
Cabir Yüksel1, Gökhan Kocaman1, Bülent Mustafa Yenigün1, Hilal Özakıncı2, Serpil Dizbay Sak2, Serkan Enön1, Hakan Kutlay1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Medical Pathology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18844
Paraganglioma, ekstradrenal kromaffin hücrelerden kaynaklanan nadir bir tümördür. Primer pulmoner paraganglioma pediatrik hastalarda da izlenebilir. Endobronşial lokalizasyonu, morfolojik özellikleri ve nöroendokrin immünhistokimyasal profili nedeniyle primer pulmoner paraganglioma karsinoid tümör ile karıştırılabilir. Endobronşiyal tümörlerin ayırıcı tanısında primer pulmoner paraganglioma düşünülmeli ve fonksiyonel olabileceği göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmalıdır. Uygun olgularda, bronşiyal sleeve rezeksiyon küratif tedavi sağlar. Bu yazıda, iki olgu sunuldu: İlki lobektomi uygulanan fonksiyonel bir primer pulmoner paraganglioma, ikincisi bronşiyal sleeve rezeksiyon uygulanan, ekstrabronşiyal yayılımı olmayan, tamamen endobronşiyal bir tümör idi.
Keywords : Bronşiyal sleeve rezeksiyon, endobronşiyal paraganglioma, fonksiyonel pulmoner paraganglioma, primer pulmoner paraganglioma
Viewed : 2948
Downloaded : 646