ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Osteokondrolipom ve lipomların tedavisi aynı mıdır? Göğüs duvarı osteokondrolipomu üzerine olgu sunumu ve literatür incelemesi
Funda İncekara1, Göktürk Fındık1, Nevzat Kılıç1, Esra Özaydın2, Hakan Nomenoğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18345
Kemiksi ve kondroid alanlar içeren lipomlar osteokondrolipom olarak adlandırılır. Osteokondrolipomlar son derece nadirdirler ve tedavileri tam olarak bilinmemektedir. Bu yazıda, göğüs duvarında 15 yıl önce tespit edilen 45 mm uzunluğunda subkutan kitlesi olan 41 yaşında bir erkek hasta bildirildi. Yakın zaman önce kitle büyümeye başlayınca hasta hastanemize başvurdu. Göğüs duvarındaki kitleye total eksizyon uygulandı. Materyalin histopatolojik incelemesine göre lezyon bir osteokondrolipom idi. Bu nadir osteokondrolipomlara kesici iğne veya küçük biyopsi numunelerinde tanı koyulması zor olabilir. Ayırıcı tanı klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak zor olabilir. Bildiğimiz kadarıyla, bu, göğüs duvarının total olarak eksize edilmiş bir osteokondrolipomunun literatürde bildirilen beşinci olgusudur.
Keywords : öğüs duvarı, en-blok eksizyon, insizyonel biyopsi, osteokondrolipom, total eksizyon
Viewed : 2675
Downloaded : 616