ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut DeBakey tip I aort diseksiyonunda frozen elephant trunk tekniği
Davut Çekmecelioğlu1,2, Cüneyt Köksoy1, Joseph Coselli1,2
1Department of Surgery, Baylor College of Medicine, Texas, U
2Department of Cardiovascular Surgery, Texas Heart Institute, Texas, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20462
Kardiyovasküler cerrahi alanındaki gelişmeler akut DeBakey tip I aort diseksiyonlu hastaların sonuçlarında düzelme sağlamakla birlikte, ameliyat sonrası hastane mortalitesi ve morbiditesi önemini korumaktadır. Frozen elephant trunk tekniği, bu hastalık için bir tedavi seçeneği olup, arkus aort tamiri sırasında proksimal inen torasik aorta uzanacak şekilde tamiri gerçekleştirmek (genellikle median sternotomi ile inen torasik aorta ulaşılamadığı için) ve müteakip rezidüel nativ aort tamirini önlemek, geciktirmek veya kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Bu derlemede, akut DeBakey tip I aort diseksiyonunda frozen elephant trunk rekonstrüksiyonunun kanıtları ve ileriye yönelik gelişmeleri tartışıldı.
Keywords : Akut tip I aort diseksiyonu, aortik ark, inen torasik aort, frozen elephant trunk, hibrid ameliyat
Viewed : 5214
Downloaded : 1236