ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Konumda Rekonstrüksiyonlar ile Bioprotez Replasmanlarının Geç Dönem Sonuçlarının İncelenmesi
Mustafa GÜLER, Nilgün ULUSOY BOZBUĞA, Bahadır DAĞLAR, Kaan KIRALİ, Denyan MANSUROĞLU, Suat N. ÖMEROĞLU, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
Mitral kapak hastalıklarında, özellikle genç hastalarda ve çocuk beklentisi olan kadın hastalarda izlenecek cerrahi strateji reoperasyon riski açısından büyük önem taşır. Bu çalışmamızda, mitral rekonstrüksiyonlarla mitral bioprotez replasmanlarının geç dönem sonuçları reoperasyon oranlan ve intervalleri açısından retrospektif olarak incelenmiştir.

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi'nde Nisan 1985 ile Ekim-1998 yılları arasındaki 13 yıllık dönemde tedavi edilen mitral kapak hastalarından 437 hastaya mitral rekonstrüksiyonu (306 kadın ve 131 erkek, ortalama yaş 34.6), 450 hastaya mitral bioprotez replasmanı (328 kadın ve 122 erkek, ortalama yaş, 32.1) yapılmıştır. 309 olguda annuloplasti (89 prostetik ring, 122 Kay, 34 Wooler, 64 diğer), 48 olguda yaprakçık girişimi (47 posterior yaprakçık genişletilmesi, 1 anterior yaprakçık perforasyon tamiri) ve 47 olguda da artmış mitral kapak hareketliliğini kısıtlayıcı tamir teknikleri (21 olguda kuadranguler rezeksiyon ve 26 olguda korda kısaltılması, korda transferi) uygulanmıştır.

Ortalama izlem süresi mitral rekonstrüksiyonu olgularında 51.6 ay (1522 hasta yılı), mitral bioprotez replasmanı olgularında 68.5 ay (2084 hasta yılı) bulunmuştur. Mitral rekonstrüksiyonu yapılanlardan 83 olgu (%19), mitral bioprotez replasmanı yapılanlardan 44 olgu (%14) izlem dışı kalmıştır. Mitral rekonstrüksiyonu yapılan olgulardan 46 olguya (%10.5), mitral bioprotez replasmanı yapılanlardan ise 69 olguya (%15.5) reoperasyon gerekmiştir. Reoperasyon intervali mitral rekonstrüksiyonu sonrasında 2.3 yıl, mitral bioprotez replasmanı sonrasında 6.2 yıl bulunmuştur. Lineer reoperasyon oranı mitral rekonstrüksiyonu için her hasta yılı başına %3.03, mitral bioprotez replasmanı için hasta yılı başına %3.31 hesaplanmıştır. 5 yıllık reoperasyondan bağımsızlık oranı mitral rekonstrüksiyonu için %89.7, mitral bioprotez replasmanı için %84.6 olarak saptanmıştır.

Mitral kapak hastalıklarında klinik tutumumuz, daha fizyolojik bir çözüm sunması nedeniyle, olanaklıysa mitral rekonstrüksiyonun tercih edilmesidir. Klinik deneyimlerimiz, mitral tamir girişimlerinin bioprotez replasmanlarına kıyasla, özellikle genç hastalarda güvenilir bir cerrahi yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Keywords : mitral reoperasyon, rekonstrüksiyon, biyoprotez , mitral reoperation, reconstruction, bioprosthesis
Viewed : 16183
Downloaded : 3080