ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Morgagni hernisi tedavisinde laparoskopik yaklaşım
Ali Bilal Ulaş1, Yener Aydın1, Atilla Eroğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19209
Amaç: Bu çalışmada, Morgagni hernisinin primer laparoskopik tamirinin etkinliği ve güvenliliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2014 - Aralık 2019 tarihleri arasında Morgagni hernisi nedeniyle primer laparoskopik tamir yapılan toplam 12 hasta (4 erkek, 8 kadın; ort. yaş 56.5±14.9 yıl; dağılım 32-80 yıl) alındı. Tüm olgularda herni kesesi eksize edildi ve defekt emilemeyen sütürler ile primer olarak tamir edildi.

Bulgular: Tüm hastalarda mükemmel sonuçlar alındı ve hastalar ortalama 4.6±1.3 günlük (dağılım, 3-7 gün) hastanede yatış süresi sonunda sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Hastaların hiçbirinde mortalite, morbidite veya nüks izlenmedi.

Sonuç: Morgagni hernisinde primer laparoskopik tamir, deneyimli ellerde cerrahi tamire kıyasla, etkili ve güvenli bir yaklaşımdır.

Keywords : Diyafragma, laparoskopik yaklaşım, Morgagni hernisi
Viewed : 2639
Downloaded : 452