ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miksoma kopmasının eşlik ettiği aort oklüzyonunda başarılı ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon: Olgu sunumu
Dowan Kim1, Inseok Jeong1, Kookjoo Na1, Hokyun Lee2
1Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Chonnam National University Hospital, Chonnam National University Medical School, Gwangju, South Korea
2Department of Surgery, Chonnam National University Hospital, Chonnam National University Medical School, Gwangju, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19662
Miksoma primer kalp tümörlerinin en sık görülen türü olup, genellikle benign ve asemptomatiktir; bununla birlikte, ekstrakardiyak belirtilere bağlı ölümcül komplikasyonlar ile birlikte bildirilmiştir. Kardiyak arrestte bir kurtarma tedavisi olan ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon, komplikasyonlar yalnızca geriye döndürülebilir özellikte ise, olumlu sonuçlar verir. Bu yazıda, ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilen total miksoma kopmasına bağlı ilk abdominal aort oklüzyon olgusu sunuldu.
Keywords : Kardiyopulmoner resüsitasyon, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, miksoma
Viewed : 2416
Downloaded : 451