ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cabrol operasyonu sonrası sol ana koroner stenozunun renal stent ile tedavisi
Mustafa Karanfil1, Mehmet Akif Erdöl1, Burak Açar2, Emre Aruğaslan1, Ahmet Göktuğ Ertem1
1Department of Cardiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19151
Cabrol işlemi, koroner arterlerin aort kök greftine direkt implantasyonunun mümkün olmadığı durumlarda, koroner arterlerin aort kök greftine ek bir greft kullanarak anastomoz yapıldığı alternatif bir tekniktir. Sol ana koroner arter stenozu, aort kök ameliyatlarından sonra nadir görülen bir komplikasyondur. Büyük çaplı koroner arterlerin renal stentler ile tedavisi zor bir işlemdir. Bu yazıda, literatürde ilk kez Cabrol ameliyatı sonrası sol ana koroner arter stenozunun renal stentler ile tedavi edildiği bir olgu sunuldu.
Keywords : Aort anevrizması, koroner arter hastalığı, stent, torasik
Viewed : 3081
Downloaded : 564