ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuk hastada künt abdominal travma sonrası izole orta sakral arter rüptürü
Mustafa Yılmaz1, Vildan Selin Şahin2, Atakan Atalay1, Emrah Şenel2
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Ankara State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Ankara State Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19481
Çocukluk çağında künt abdominal aort yaralanmaları çok nadirdir. Bu yaralanmalarda abdominal aort ve batın içi organlar çeşitli derecelerde hasarlanabilmektedir. Bu yazıda, travma sonrası izole orta sakral arter hasarı gelişmiş benzersiz bir olgu sunuldu.
Keywords : Künt travma, orta sakral arter, pediatri, rüptür
Viewed : 2285
Downloaded : 467