ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tandem yüksek gradlı karotis stenozlarda hibrid yaklaşım: Olgu sunumu
Valentin Govedarski1, Elitsa Dimitrova1, Dimiter Chernev1, Zornitsa Vassileva2
1Department of Vascular Surgery, University Hospital Saint Ekaterina, Sofia, Bulgaria
2Department of Pediatric Cardiology, University National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18995
Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta, baş dönmesi ve çok sayıda senkop atakları ile kliniğimize başvurdu. Hastanın tıbbi öyküsünde arteriyel hipertansiyon, multifokal ateroskleroz ve geçtiğimiz yıl rezidüel defisit olmaksızın iki iskemik sol orta serebral arter inme öyküsü, 22 yıl önce iki koroner arter baypas greftleme ve Evre IIB perifer arter hastalığı mevcuttu. Görüntüleme çalışmalarında sol internal karotis arterde şiddetli stenoz ve sol ana karotis arterde yüksek gradlı ostial stenoz izlendi. İnternal karotis arterin klemplenmesi ve yama anjiyoplasti ile endarterektomi sonrasında, yama tamamen sütürlenmeden önce, arasından bir kılıf geçirildi ve dilatasyon ve sol ana karotis arterin proksimal segmentine retrograd stentleme yapıldı. Hastanın nörolojik semptomları ortadan kalktı ve ameliyat sonrası bilgisayarlı tomografi anjiyografide rezidüel karotis stenozu izlenmedi.
Keywords : Karotis arter, endovasküler, hibrid, tandem stenoz, tromboendarterektomi
Viewed : 2298
Downloaded : 467