ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Allojenik kök hücre transferi nakli greft-versus-host hastalığında akciğer nakli: İki olgu sunumu
Erman Bağatur Öztürk1, Mustafa Vayvada2, Atakan Erkılıç3, Ahmet Erdal Taşçı2
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19009
Malign olan ve olmayan hematolojik hastalıkların tedavisinde allojenik periferik kök hücre nakli etkili bir tedavidir. Ancak, greft-versus-host hastalığı gibi bazı komplikasyonlar ve çeşitli organ sistemlerini etkileyen komplikasyonlar ile ilişkilidir. Geç başlangıçlı non-enfeksiyöz akciğer komplikasyonu bunlardan biridir. Bu patoloji, akciğerlerin parankimler, bronşlar ve damarlar gibi anatomik bölgelerini de etkileyebilmekte ve farklı klinik tablolar ile kendini gösterebilmektedir. Akciğer nakli, allojenik kök hücre nakli sonrası pulmoner komplikasyon gelişen hastalarda ve aynı zamanda tedaviye yeterli düzeyde yanıt vermeyen ve yaşam beklentisi sınırlı olan hastalarda etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Bu yazıda, allojenik kök hücre nakli sonrası akciğer nakli yapılan iki nadir olgu sunuldu.
Keywords : Allojenik kök hücre nakli, akciğer nakli, non-enfeksiyöz akciğer hastalığı
Viewed : 2653
Downloaded : 449