ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektoralis pedikül flep kullanılarak trakeal nekrozun başarılı tedavisi: Olgu sunumu
Negar Eftekhar1, Anahita Borjian2, Shahab Rafieian1, Mohammad Amin Borjian2, Mehdi Abbasi Sahebi1
1Department of Thoracic Surgery, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
2Tehran University of Medical Science, Cancer Institute, Tehran, Iran
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18144
Tiroidektomi genel olarak düşük riskli bir işlem olarak bilinmektedir. Ancak ameliyat sonrasında trakeal nekroz dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden ciddi komplikasyonlar görülebilir. Kırk beş yaşında erkek hasta papiller tiroid karsinom cerrahisi için kliniğimize başvurdu. Hastada total tiroidektomiden yedi gün sonra mediastinit bulgu ve semptomları izlendi. Takiben yapılan görüntüleme çalışmasında primer mediastinit tanısı ile birlikte hava kaçağı gözlendi ve hasta yeniden ameliyata alındı. Ameliyat sırasında hava kaçağının nedeninin dört nekrotik trakeal halka olduğu tespit edildi. Dokudaki enflamasyon ve enfeksiyon nedeniyle ne trakeal rezeksiyon ve anastomoz ile primer onarım, ne de kası bantlama yoluyla kapatma işlemi uygundu. Bu nedenle, sağ pektoralis majör kasından elde edilen bir pedikül flep, nekrotik trakeaya nakledildi. Ameliyat sonrasında hastanın klinik durumu düzeldi ve takiben yapılan bronkoskopilerde trakeal iyileşme doğrulandı. Altı aylık takipte, herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak, bu makalede tartışılan teknik, primer tekniklerin uygun olmadığı enflamasyonlu durumlarda büyük trakeal defektlerin rekonstrüksiyonunda ümit verici sonuçlar göstermektedir.
Keywords : Pektoralis kası, tiroidektomi, trakea
Viewed : 2357
Downloaded : 753