ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ön çıkan arter ve birinci diyagonal daldan köken alan sol sirkumfleks koroner arter: Oldukça nadir iki olgunun bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulguları
Mehmet Ersen1, Uğurcan Balyemez2, Uğur Bozlar3
1Department of Radiology, Bucak State Hospital, Burdur, Turkey
2Department of Radiology, Near East University Hospital, Lefkoşa, KKTC
3Department of Radiology, Health Sciences University, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19908
Viewed : 2152
Downloaded : 477