ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol mini-anterior torakotomi ile çoklu damar koroner arter revaskülarizasyonu
Mugisha Kyaruzi1, Yasemen Durak Erdinç1, Barış Çaynak1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Bahçelievler Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19279
Viewed : 4825
Downloaded : 637