ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi
Hafize YALINIZ, M. Şah TOPCUOĞLU, Acar TOKCAN, Yakup SARICA, Hacer BOZDEMİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Sol fronto orbital başağrısı ve aynı tarafta görme bozukluğu, solda kuvvet kaybı şikayeti ile başvuran 42 yaşında kadın hastanın şikayetleri altı ay önce başlamış. Arkus aortografide her iki a.karotis komminus ve subklavian arterler ile sol vertebral arterde total oklüzyon tespit edildi. Abdominal aortografi de renal arter distalinde diffüz darlık görüldü. Kraniyal kanlanmanın sadece sağ vertebral arterle sağlanmasına rağmen orta ve anterior serebral arter kanlamaları spin-ECHO ve PC-MR ile normal sınırlarda bulundu. Sol gözde florescain anjiografisi ile vaskulit tespit bulundu. Ciltte immun histokimyasal inceleme ile damar duvarlarında immun kompleks birikimi tespit edildi. Bu bulgularla Takayasu hastalığı teşhisi konulan hastada serebral akımın sadece sağ vertebral arter ile sağlanmasına rağmen ciddi fakat nörolojik bulgu olmayışı dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Keywords : Takayasu arteritisi, serebral dolaşım, vertebral arter,Takayasu arterithis, cerebral circulation, vertebral artery
Viewed : 23938
Downloaded : 6464