ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan diyabet hastalarında kan transfüzyonu mortaliteyi artırdı mı? 816 hastanın eğilim skoru eşleştirme analizi
Muharrem Koçyiğit1, Halim Ulugöl1, Seher İrem Kıran1, Cem Alhan2, Fevzi Toraman1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19814
Amaç: Bu çalışmada izole on-pump koroner arter baypas greftleme yapılan diyabet hastalarında kan transfüzyonunun klinik sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1999 - Haziran 2019 tarihleri arasında izole on-pump koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 1912 diyabet hastasının (1300 erkek, 612 kadın; ort. yaş 60.7±10.0 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Kan transfüzyonu yapılan hastalarda ölüm oranı 14 kat daha yüksek idi (olasılık oranı: 14.80; %95 güven aralığı 5.05 ila 43.34; p<0.001). Bununla birlikte, çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, diabetes mellitus bir eş değişken faktör olduğunda, hasta grupları arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (olasılık oranı: 8.34; %95 güven aralığı 3.94-17.66'ya kıyasla olasılık oranı: 8.36; %95 güven aralığı 3.95-17.70).

Sonuç: Eğilim skoru eşleştirme analizi, diyabet hastalarında kan transfüzyonunun klinik sonuçları daha kötü bir şekilde etkilediğini gösterdi.

Keywords : Kan transfüzyonu, koroner arter baypas greftleme, diabetes mellitus, mortalite
Viewed : 750
Downloaded : 286