ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyotorasik cerrahi yoğun bakım ünitesinde kullanılan ısı ve nem değiştirici: Hava yolu direnci ve değişim aralığı
Huan Liu1, Hongpeng Wang2, Zeshu Mu1, Lin Ye1, Yingjiu Jiang1
1Department of Cardiothoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, China
2Department of Head and Neck surgery, Chongqing University Cancer Hospital, Chongqing, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20088
Amaç: Bu çalışmada kardiyotorasik cerrahi yoğun bakım ünitesinde ısı ve nem değiştiricinin hava yolu direnci üzerindeki etkinliği ve güvenliliği araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2014 - Aralık 2018 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas ve kalp cerrahisi sonrasında düşük kalp debisi sendromuna bağlı uzun süreli mekanik ventilasyon ile tedavi edilen toplam 31 hasta (18 erkek, 13 kadın; ort. yaş 51.5 yıl; dağılım, 39-61 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ayrıca hava yolu sekresyonlarını simüle etmek için in vitro akciğer modeli ve ısı ve nem değiştiricilerde farklı hidroksietil nişasta dozları kullanıldı ve ısı ve nem değiştiricilerin doğru değişim aralığı değerlendirildi.

Bulgular: İn vitro akciğer modelinde, ortalama hava yolu direnci 5 mL grubunda 19.4±0.2 cmH2O/L/saniye (p=0.060), 10 mL grubunda 20.3±1.0 cmH2O/L/saniye (p=0.065) ve 15 mL grubunda 30.2±1.7 cmH2O/L/saniye (p<0.001) idi. Isı ve nem değiştiricilerin hava yolu direnci ve toplam hastanede kalış ve ventilasyon süreleri, bir ve üç günlük gruplara kıyasla, yedi günlük grupta anlamlı düzeyde arttı. Pozitif bakteri kültürü de, yedi günlük grupta anlamlı düzeyde daha yüksekti.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, hava yolu sekresyonlarının etkili ve zamanında atılması için ısı ve nem değiştiricilerin güvenli olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Hava akımında yaklaşık 15 mL"lik bir sıvı hacmi, hava yolu direncini önemli düzeyde artırabilir. Genel yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara kıyasla, daha fazla hava yolu sekresyonu olan hastaların olduğu kardiyotorasik cerrahi yoğun bakım ünitesinde ısı ve nem değiştiricilerin üç gün arayla değiştirilmesi idealdir.

Keywords : Hava yolu direnci, yoğun bakım ünitesi, mekanik ventilasyon, toraks cerrahisi
Viewed : 3119
Downloaded : 649