ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakal sempatektomide klips etkinliğinin elektrofizyolojik değerlendirmesi: Deneysel bir kadavra çalışması
Hakan Salcı1, Hilal Acar1, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu2, Hüseyin Melek3, Ahmet Sami Bayram3
1Department of Surgery, Uludağ University, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Brain and Nerve Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19412
Amaç: Bu çalışmada torakal sempatektomide elektrofizyolojik değerlendirme ile klips etkinliği incelendi ve farklı sempatik sinir düzeylerinde klips uygulanması sonucu sinir iletiminin kollateral sinir uzantıları ile sağlanıp sağlanmayacağı araştırıldı.

Çalışma planı: Ağustos 2016 - Ekim 2016 tarihleri arasında taze sakrifiye edilmiş altı koyun hemitoraksı üzerinde çalışıldı. Torakal sempatektomi T2, T3, T4 ve T5 sempatik zincir seviyeleri ve dallarından klipslenerek yapıldı. Elektrofizyolojik çalışmalar, bir elektromiyografi cihazı ile yapıldı ve 1 Hz, 20 ?V/D filtre aralığı kullanıldı. Sinyaller dijital olarak işlendi; stimülatör ve kayıt elektrodu olarak bipolar subdermal iğne elektrotlar (Ø 0.75 mm) kullanıldı ve toprak elektrot torakal sempatektomi işleminin yapılacağı interkostal kas içine yerleştirildi.

Bulgular: Elektrofizyolojik değerlendirmeler, ana sempatik zincir dalları ve sempatik sinir gövdesi üzerine yerleştirilen klipslerin kollateral uyarı iletimini önlediğini ve uyarılmış potansiyellerin kaydedilmediğini gösterdi. Ancak klipslerin uzaklaştırılmasından sonra sempatik iletim aynı yoğunlukta devam etti.

Sonuç: Sempatik sinire farklı bölgelerden klips uygulanması, sempatik sinirin elektrofizyolojik blokajını sağlar ve klipsler çıkarıldıktan sonra iletim devam eder. Ancak sempatik sinir üzerindeki klipslerin çıkarılmasından sonra kısa ve uzun dönem ameliyat sonrası elektrofizyolojik sonuçlar halen bir soru işaretidir.

Keywords : Klips, elektrofizyoloji, torakal sempatektomi
Viewed : 373
Downloaded : 104