ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Renal hücreli karsinomlu bir hastada inferior mezenterik arter anevrizması
Bülent Mert1, Abdul Kerim Buğra1, Adil Polat1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20392
İnferior mezenterik arter anevrizması, viseral arter anevrizmalarından biri olup, oldukça nadirdir; ancak, son yıllarda saptanma oranı artmaktadır. Sol böbreğinde renal hücreli karsinomu olan 59 yaşında erkek hastaya inferior mezenterik arter anevrizması tanısı kondu ve cerrahi olarak tedavi edildi. Bilgisayarlı tomografide sağ böbrek atrofisi, çölyak trunkus, superior mezenterik arter ve sol renal arterlerde oklüzyon izlendi. Hastane yatışında komplikasyon yoktu ve takibin üçüncü ayında mortalite veya morbidite gözlenmedi. Sonuç olarak, inferior mezenterik arter anevrizmalarının tedavisi, yüksek mortalite ve morbidite oranları ile rüptür ve tromboemboli gibi muhtemel komplikasyonlar nedeniyle genellikle önerilmektedir.
Keywords : Anevrizma, inferior mezenterik arter, jet bozukluğu fenomeni
Viewed : 410
Downloaded : 127