ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Düşük doğum ağırlıklı hastada komplet sternal kleft tedavisi
Bahar Temur1, Sarper Mete2, Serdar Beken3, Mehmet Akif Önalan1, Ersin Erek1
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Health and Diseases, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19822
Komplet sternal kleft, ciddi solunum sıkıntısına neden olan, çok nadir görülen bir doğumsal anomalidir. Cerrahi rekonstrüksiyon seçenekleri özellikle düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda sınırlıdır. Bu yazıda, komplet sternal kleft olan düşük doğum ağırlıklı prematür bir yenidoğan olgusu ve cerrahi tedavisi sunuldu.
Keywords : Doğumsal kalp defekti, pektoral kaslar, prematür doğum, sternum
Viewed : 366
Downloaded : 122