ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihazı olan hastalarda çıkış grefti stenozunun tedavisi: Endovasküler yaklaşım
Mehmet Karahan1, Muharrem Tola2, Mustafa Özdemir2, Doğan Emre Sert1, Sinan Sabit Kocabeyoğlu1, Ümit Kervan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19888
Sol ventrikül destek cihazlarındaki çıkış greftinin stenozu nadir, ancak ölümcül bir komplikasyondur. Cihaz değişimi veya trombolitik tedaviler, ciddi mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Kaplı stent implantasyonları daha az invazif bir seçenektir. Bu yazıda, stentleri anastomoz hattının 5 ila 10 mm aortik tarafta bırakarak gerçekleştirdiğimiz çıkış greft stenozu olan iki olgunun başarılı stent yerleştirilmesi sunuldu. Bu tedavi seçeneği, çıkış grefti stenozunda stentin bir kısmı anastomozun aortik kısımda bırakılarak güvenli olarak uygulanabilir.
Keywords : Sol ventrikül destek cihazı, çıkış stenozu, stent, tromboz
Viewed : 404
Downloaded : 119