ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DiGeorge sendromunda sol pulmoner arterden köken alan sol subklavyen arter
Nazlıcan Çivilibal Tang1, Nida Çelik Alaçam2, Helen Bornaun3, Abdullah Erdem2, Elif Yılmaz Güleç4
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Medical Genetics, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19613
Sol pulmoner arterden köken alan sol subklavyen arter, nadir bir arkus aorta anomalisidir. Bu yazıda, Türkiye"de ilk kez, DiGeorge sendromunda duktus arteriyozus ile bağlantılı sol pulmoner arterden köken alan ve subklavyen çalma sendromuna neden olan sol subklavyen arter olgusu sunuldu.
Keywords : Aberran subklavyen arter, DiGeorge sendromu, subklavyen çalma sendromu
Viewed : 380
Downloaded : 107